Videoforbedring i sanntid med LYYN
Hva vi ser og oppfatter av objekter under vann avhenger av flere ulike variabler: dybde, avstand og belysning samt vannets klarhet, saltinnhold og forurensningsnivå. Kombinert med begrensningene i menneskets øyne og hjerne, skaper dette en stor utfordring og potensielt farlige situasjoner. Objektets størrelse, form og farge kan bli forvrengt eller til og med usynlig for øyet uten hjelp. Nøkkelen til god sikt under vann er egentlig å fjerne vannet.
LYYN videoforbedring i sanntid har revolusjonert undervannsfotografering og -filming. Hvert eneste bilde er optimert med hensyn til kontrast og fargespektrum for å fremstå så «naturlig» som mulig for det menneskelige øyet. Selv det minste spor av objektets farge og form kan ekstraheres fra bildet fra kamerasensoren for å gjenskape objektet så godt som mulig. Alt dette skjer i sanntid, slik at bildet automatisk tilpasser seg miljøet.

Ved å eliminere behovet for manuelle justeringer, kan ROV-piloten fokusere fullt og helt på oppdraget med optimal sikt.
LYYN videoforbedring i sanntid finnes også som frittstående produkt. LYYN Hawk Portable egner seg for brukere som vil ha en enkel, bærbar og «feltmessig» enhet med manuell kontroll over innstillingene, for eksempel ved inspeksjonsarbeid. Dette er en «plug&play»-enhet som kobles inn mellom kamera eller annen videokilde og skjerm eller innspillingsutstyr. Det er en perfekt løsning hvis man vil ha en enhet på skrivebordet til f.eks. etterbearbeiding av innspilt materiale, eller hvis man har en ROV eller annet kamerautstyr uten integrert LYYN.

Typiske bruksområder for ROV/LYYN Video forbedring:
  • Brunt/grønt vann
  • Mange svevende partikler i vannet
  • Inspeksjon, arkeologi, marin sikkerhet, politi og redningstjeneste
  • Fiskeoppdrett
  • Havnemiljøer
  • Elver, damanlegg og sjøer

BUVI Scandinavia