Nyheter Norge

I dag er ROV piloter trent på BUVI Academy

BUVI Scandinavia utføre service på et ROV-system og trener ROV-piloter ved det svenske kyst- og sjøsenteret.


Swedish Coast Sea Center er en ideell forening. SCSC er uavhengig av staten, kommunen, religiøse, politiske og private interesser. SCSC jobber for å få alle interessenter, dvs. stat, kommune, fylkesting, næringsliv og alle borgere og turister for å forstå viktigheten av alt vi gjør i kyst- og havområdet vårt, påvirker direkte det vi selv vil oppleve og arven vi etterlater oss for fremtidige generasjoner.

Visjonen er å oppnå økologisk bærekraftige hav og kyster med en godt bevart kulturarv.
Kulturarv betyr marine eldgamle rester, flyvrak, eldre havneplasser, farvannsperrer, fortøyningsplasser, badekar, eldre fiske- og fangstfasiliteter, steinalderboplasser og andre relikvier som gir liv til historiske begivenheter.

Tanken er at SCSC skal være et naturlig kunnskapssenter for Sveriges kyst og hav. Videre skal SCSC utføre en aktiv aktivitet for å oppdage og bevare det som er i og rundt våre kyst og hav. Foreningen må også aktivt bidra til å identifisere mulige trusler gjennom aktiv forskning og studier. Med den akkumulerte kunnskapen vil SCSC gjennomføre informasjons- og utdanningsaktiviteter innen områder som arkeologi, biologi og geologi.

Takk for tilliten. BUVI Scandinavia kommer for SCSC med støtte og hjelp.

Kontakt: salg@buvi.no
Academy Tjenester