Nyheter Norge

BUVI leverer GT1 mini ROV og Oculus sonar

Med denne filmen ønsker BUVI Scandinavia å ønske alle en hyggelig helg.

BUVI leverer GT1 mini ROV og Oculus sonar til det svenske redningsselskapet.

GT1 mini ROV med sonar:
Brukt i dag av blant annet redningstjenester. Moderne kompetent teknologi for blant annet SAR

  • En enkel og kompetent ROV for en rimelig penge.Raskt å komme i vann.
  • Lett å forstå og administrere.
  • Ingen ekstern strømkilde nødvendig.
  • Lætt og enkelt utstyr å ta med seg.
  • HD-kamera
Den moderne løsning for eksempel: SAR / søk og redning, politi, toll og redningsselskapet.

Kontakt: salg@buvi.no
Film Kunder Produkter